Prejudiciële vragen gesteld indeling middel voor de behandeling van aanvallen van vlooien

In de zaak C-941/19 Samohýl group is de indeling in geschil van een goed verkrijgbaar
in pipetten van 0,5 ml, dat de werkzame stof Fipronilum (fipronil) per pipet 50 mg
bedraagt en waarbij de overige oplosmiddelen butylhydroxyanisol E 320,
butylhydroxytolueen E 321,

benzylalcohol en diethyleenglycolmonoethylether zijn. Het middel is bedoeld voor
katten, wordt aangebracht op de huid en moet worden gebruikt voor de behandeling van
aanvallen van vlooien (die binnen 24 uur worden geëlimineerd) en teken (die binnen 48
uur of een week worden geëlimineerd). De vraag luidt of dit goed overeenkomstig de
voorschriften van het Unierecht moet worden ingedeeld onder post 30.04
(geneesmiddelen) of veeleer onder post 38.08 (insectendodende middelen en acariciden)
van de gecombineerde nomenclatuur.