Prejudiciële vragen GN indeling van polyaxiale schroeven

Verzoekster paste, op basis van een haar verstrekte bindende tariefinlichting waarbij
de systemen waren ingedeeld in onderverdeling 9021 90 90 van de gecombineerde
nomenclatuur (GN), op de omzet uit de leveringen van de spinale fixatiesystemen het
verlaagde belastingtarief toe. Het Finanzamt stelt zich op het standpunt dat de
systemen moesten worden ingedeeld in GN-onderverdeling 9021 10 90. Verzoekster heeft
daartegen bezwaar gemaakt. In tegenstelling tot toestellen voor de behandeling van
botbreuken, die slechts tijdelijk in het menselijk lichaam worden geplaatst, zijn de
spinale fixatiesystemen ontworpen om langdurig in het menselijk lichaam te blijven
zitten. De omschrijving van de goederen van GN-onderverdeling 9021 90 90 is bovendien
nauwkeuriger, aangezien de spinale fixatiesystemen niet alleen worden gebruikt voor
de behandeling van breuken in het beendergestel. De in Verordening nr. 1214/2014
beschreven pangeaschroef is niet te vergelijken met de spinale fixatiesystemen,
aangezien deze niet alleen in de traumachirurgie worden gebruikt. In de zaak C-227/17
Medtronic is de vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd in hoeverre spinale
fixatiesystemen moeten worden ingedeeld in (GN-)onderverdeling 9021 90 90.