Prejudiciële vragen indeling bepaalde suikers

In de zaak C-822-19 Flavourstream is het Hof van Justitie verzocht om te oordelen ter
zake van de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur van een product dat is afgeleid
uit glucose (onderverdeling 1702 9095), door de werking van gisten is veranderd in
ethanol (hoofdstuk 22) en door zwakke oxidatie veranderd in het eindproduct,
aceetaldehyde (onderverdeling 2912 49 00).