Prejudiciële vragen indeling elektrisch aangedreven stangloze vliegtuigsleper

In de zaak C-772/19 Bartosch Airport Supply Services is het Hof van Justitie gevraagd
de prejudiciële vraag te beantwoorden in hoeverre post 87.05 van de gecombineerde
nomenclatuur aldus moet worden uitgelegd dat stangloze motorvoertuigen met een van
een riemspanningsmeter voorziene hijslier om vliegtuigen te trekken en met een
elektrohydraulische hefinrichting om vliegtuigen voort te duwen, onder deze post
vallen