Prejudiciële vragen oorsprong zonnemodules in verband met niet-preferentiële handelspolitieke maatregelen

In de zaak C-209/20 Renesola UK is het Hof van Justitie gevraagd zich uit te spreken
over de toepassing van niet-preferentiële oorsprongsregels op alle niet-preferentiële
handelspolitieke maatregelen, inclusief antidumping- en compenserende rechten.