Prejudiciële vragen ter zake van indeling van zogenoemde air loungers gesteld

Partijen zijn het oneens over de juiste tariefindeling van air loungers. In 2017 heeft verzoekster air loungers uit China ingevoerd en deze voor het vrije verkeer aangegeven onder respectievelijk de codes 9404 9090 en 3926 9092 van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Het Hof van Justitie is gevraagd ion hoeverre deze air loungers moeten worden ingedeeld onder GN-onderverdeling 9401 8000?