Rechtbank Noord-Holland – douanewaarde keramische tegels door inspecteur juist berekend

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 mei 2021 in zaaknummer HAA 21/592 onder meer geoordeeld dat het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel niet geschonden en dat de verlengde navorderingstermijn, nu onjuiste aangifte kwalificeert als strafrechtelijk vervolgbare handeling, geen bezwaar ontmoet. Beroep op verjaring faalt. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de douanewaarde op de juiste wijze heeft berekend door de relevante facturen steeds bij elkaar op te tellen.