Rechtbank Noord-Holland –strijkijzer en strijkplankovertrek geen stel of assortiment

De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaak 16/4149 op 4 juli 2018 geoordeeld dat bij
de beoordeling of een strijkijzer en een strijkplankovertrek bij elkaar horen en
bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht, de goederen niet
als stel of assortiment kunnen worden aangemerkt. Bij de beoordeling of goederen bij
elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht,
is van belang hoe ze in de kleinhandel normaliter worden aangeboden. Niet kan worden
afgeleid dat alle goederen die aan de consument worden gepresenteerd als een geheel
als een stel of assortiment moeten worden aangemerkt. Het gelijk is aan de
inspecteur.