Jurisprudentie

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 maart 2020 in de zaak 19/00614 uitspraak gedaan in een geschil betreffende een ongeldig verbinteniscertificaat. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat er geen aanspraak (meer) kan worden gemaakt. De UTB is terecht opgelegd, de uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd. De Hoge Raad heeft op 28 oktober 2022 arrest gewezen in de zaak onder nummer 20/01560 en het beroep in cassatie ongegrond verklaard.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 27 september 2022 uitspraak gedaan in zaaknummer HAA 20/1154 ter zake van de indeling van glijmiddelen. De rechtbank is van oordeel dat de door verweerder voorgestane indeling de juiste is. De in geschil zijnde goederen zijn glijmiddelen voor erotische handelingen. De glijmiddelen worden voornamelijk gebruikt voor het beschermen van de externe en interne geslachtsorganen bij erotische handelingen. Derhalve worden deze glijmiddelen gezien als cosmetische bereiding als bedoeld in Hoofdstuk 33. Het belangrijkste doel van de glijmiddelen is het voorkomen van pijn en irritatie van de interne genitale organen. Op grond daarvan moet GN-code 3307 90 00 (6,5% douanerecht) worden toegepast. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het onder rechtsoverweging 18 aangehaalde Statement van de 62e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 2 september 2022 in zaaknummer 21/4933 geoordeeld dat zogenoemde 'waxchips' onder de GN onderverdeling 3307 49 00 vallen als andere preparaten voor het parfumeren van vertrekken dan preparaten die bij verbranding een welriekende geur verspreiden. Dit is dezelfde post als waaronder eiseres de goederen bij haar aangiften heeft aangegeven. De rechtbank overweegt dat de waxchips bij de verspreiding van hun geur niet zelf branden, maar dat de geurverspreiding het gevolg is van verhitting in een houdertje, boven een brander. De rechtbank acht het daarom niet passend om de waxchips onder post 3307 4100 00 in te delen, omdat in die post “verbranding” met zo veel woorden in de beschrijving van het goed is genoemd. Dit leidt de rechtbank tot de conclusie dat de waxchips moeten worden ingedeeld onder code 3307 4900 00 van de GN.

    De omstandigheid dat de rechtbank tot een andere indeling komt dan verweerder in de uitspraken op bezwaar leidt niet tot gegrondverklaring van het beroep, omdat voor de posten 3307 4100 00 en 3307 4900 00 hetzelfde tarief (6,5 %) van toepassing is.

  • In een arrest van 20 oktober 2022 heeft het Hof van Justitie in de zaak C‑542/21 geoordeeld dat de GN - onderverdeling 8517 70 11 (versie 2012 en 2013) moet worden uitgelegd dat zij niet ziet op antennes voor routers die worden geconfigureerd voor overdracht in local area networks (LAN) en/of wide area networks (WAN). Aangezien GN‑onderverdeling 8517 70 11 niet kan worden uitgelegd dat zij ziet op antennes voor routers, doordat die antennes niet kunnen worden gelijkgesteld met „antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie”, moet restonderverdeling 8517 70 19 van de GN aldus worden begrepen dat die antennes onder laatstgenoemde onderverdeling vallen.

  • In de zaak C-412/22 zijn prejudiciële vragen door een Portugese rechter gesteld aan het Hof van Justitie o.a. of artikel 2 van uitvoeringsverordening 2016/278 aldus kan worden uitgelegd dat de intrekking van de antidumpingrechten niet alleen gevolgen heeft voor de toekomst met ingang van 28 februari 2016, maar ook voor de invoer van aan dergelijke rechten onderworpen bevestigingsmiddelen die plaatsvond tot en met 27 februari 2016, maar waarvoor de aanslag (voor de antidumping- en andere rechten) is vastgesteld na 28 februari 2016.