Jurisprudentie

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 7 juni 2021 in de zaaknummers: HAA 19/697 en HAA 19/698 (inenuitvoer.nl 2021-8248) geoordeeld dat de verzoeken om terugbetaling terecht zijn afgewezen. Eiser heeft niet aangetoond dat de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten. De rechtbank toetst het standpunt van de belastingdienst inzake artikel 124 van het DWU marginaal. In hoger beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam op 28 december 2022 in de zaken onder de nummers 21/00471 en 21/00472 eveneens gemeend dat belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de onderhavige goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten zodat de douaneschulden niet teniet zijn gegaan

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november 2022 uitspraak gedaan in zaaknummer 22/00060 ter zake van de niet-preferentiële oorsprong van rijwielen in de zin van artikel 24 van het CDW. De slotsom is dat het Hof de uitspraak van de rechtbank (inenuitvoer.nl 2021-8735) bevestigt en dat het hoger beroep ongegrond is. De antidumpingrechten voor de ingevoerde rijwielen met Chinese niet-preferentiële oorsprong zijn terecht nagevorderd.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 22 september 2020 in de zaak onder nummer: HAA 17/4884 (inenuitvoer.nl 2020-7637) geoordeeld ter zake van aangiften voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen met als land van oorsprong en land van verzending Maleisië. Aangezien verweerder wenst af te wijken van de aangiften rust om hem de bewijslast om aannemelijk te maken dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder aan die bewijslast voldaan. Het beroep van eiseres op artikel 119 DWU faalt. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november in de zaak onder nummer 20/00647 de uitspraak van de rechtbank bevestigt.

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 29 september 2020 in de zaaknummers 18/00498 tot en met 18/00501 met betrekking tot de ontvankelijkheid bezwaarschrift en douaneschuldenaar in verband met onttrekking en het douanetoezicht doordat bevroren knoflook meerdere malen werd gebruikt voor de aanzuivering van T1-documenten voor verse knoflook. De Hoge Raad heeft op 16 december 2022 in zaaknummer 20/03693 het beroep in cassatie ongegrond verklaard.

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 29 september 2020 in de zaaknummers 18/00494 tot en met 18/00497 (inenuitvoer.nl 2021-7963) met betrekking tot de ontvankelijkheid bezwaarschrift en douaneschuldenaar in verband met onttrekking en het douanetoezicht doordat bevroren knoflook meerdere malen werd gebruikt voor de aanzuivering van T1-documenten voor verse knoflook.

    De Hoge Raad heeft op 16 december 2022 in zaaknummer 20/03691 het beroep in cassatie ongegrond verklaard.