Jurisprudentie

  • Het Gerecht van eerste aanleg heeft het beroep tot bij de nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2021/957 van de Commissie van 31 mei 2021 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur niet ontvankelijk verklaard.

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 december 2022 in de zaak onder nr. 22/00309 geoordeeld dat de inspecteur met het overleggen van de uitslagen van het monsteronderzoek (inclusief een rooktest), heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde tabak – in de staat waarin de tabak is ingevoerd – kan worden gerookt. Ook is voldaan aan de voorwaarde dat de tabak geschikt is om, zonder verdere industriële verwerking, te worden gerookt.

  • In zaak C‑788/21 heeft het Hof van Justitie op 9 februari 2023 arrest gewezen betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing aangaande de indeling van een zogenoemd TubeLock transportsysteem, dat wordt omschreven als een veilige methode voor het met verschillende vervoermiddelen (over de weg, per spoor en/of per schip) vervoeren van buizen van de fabriek naar boorplatformen, waarbij het overpakken onderweg wordt vermeden. Daarbij werd verzocht om de uitleg van de postonderverdelingen 7616 99 90 en 8609 00 90 van de gecombineerde nomenclatuur. Volgens het Hof moet de GN-onderverdeling 8609 00 90 worden uitgelegd dat daaronder een transportsysteem voor buizen bestaande uit een bepaald aantal sets van aluminium draagprofielen waartussen de te vervoeren buizen haaks op elkaar worden geplaatst niet valt.

  • Het Hof van Justitie heeft op 9 februari 2023 arrest gewezen in zaak C‑635/21 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van de uitlegging van postonderverdeling 9401 80 00 van de gecombineerde nomenclatuur ter zake van de indeling van opblaasbare ligmeubelen (air loungers). De in het hoofdgeding aan de orde zijnde opblaasbare ligmeubelen zijn bijzonder geschikt om te worden meegenomen naar verschillende plaatsen en om daar tijdelijk te worden gebruikt, met name vanwege het feit dat zij regelmatig met lucht moeten worden bijgevuld. Zij zijn mogelijkerwijs dus niet geschikt voor de inrichting, hoofdzakelijk voor nuttig gebruik en op vrij duurzame wijze, van woonruimten of andere binnen- of buitenruimten die zijn vermeld in de algemene opmerkingen in de GS-toelichtingen op hoofdstuk 94. GN-post 94.01 moet aldus worden uitgelegd dat deze post niet ziet op een soort opblaasbaar ligmeubel dat bestaat uit een buis van kunststoffolie aan de binnenzijde en een bekleding van textielweefsel aan de buitenzijde.

  • In de zaak C-719/22 zijn prejudiciële vragen gesteld in hoeverre de antidumping maatregelen die zijn ingesteld ter zake van de invoer van gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van nodulair gietijzer, met schroefdraad en van oorsprong uit de Volksrepubliek China in het belang van de Unie.