Jurisprudentie

 • Goederen worden vervoerd onder de regeling communautair douanevervoer. In Nederland
  wordt de vrachtwagen opengebroken en de goederen gestolen. Als er wordt ingevorderd
  probeert de vervoerder die het vervoersdocument heeft gelicht onder de
  verantwoordelijkheid uit te komen door zijn opdrachtgever, als importeur, bij de
  douane als schuldenaar aan te prijzen. De fiscus noch de Douanekamer volgen de
  vervoerder in de redenering.

 • Vrachtauto's worden tijdelijk uitgevoerd en in het buitenland ingezet. Het feit dat
  ze daar het normale periodieke onderhoud ondergaan ondermijnt volgens de Douanekamer
  niet het recht om de goederen onder de regeling terugkerende goederen met
  vrijstelling in te voeren.

 • De Douanekamer stelt vast dat in de aangifte en bijbehorende facturen goederen zijn
  vermeld die dezelfde ruime omschrijving hebben als de goederen waarvoor de bindende
  tariefinlichting is verstrekt. Onder deze omstandigheden is de Douanekamer van
  oordeel dat het bij belanghebbende gewekte vertrouwen op grond van de bindende
  tariefinlichting in rechte bescherming verdient en dat op deze grond de door
  belanghebbende gedane aangifte gevolgd moet worden.

 • Als niet vaststaat waar de goederen zijn onttrokken moet gehandeld worden volgens de
  regels van de staat waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst.

 • Goederen die onder extern douanevervoer zijn geplaatst blijken bij het afbreken van
  de lading niet allemaal aanwezig; belanghebbende moet aantonen dat ze dan ook niet
  onder de regeling zijn geplaatst. De opgelegde boete is volgens de Douanekamer
  onterecht gezien de werkomstandigheden op Schiphol.