Jurisprudentie

 • Uit de uitnodiging tot betaling valt niet af te leiden welke belastingen naar welk
  tarief en van welke goederen wordt geheven. De UTB kan niet in stand blijven.

 • Op 7 juli 2005 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg
  uitspraak gedaan in de gevoegde zaken C-304/04 en C-305/04 (Jacob Meijer BV
  (C-304/04), Eagle International Freight BV (C-305/04)
  tegen Inspecteur van de
  Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem)
  . Deze zaken handelen over verzoeken om
  een prejudiciële beslissing betreffende de geldigheid van de gecombineerde
  nomenclatuur, voorzover deze geluidskaarten voor computers indeelt onder
  onderverdeling 8543 8979 (in de versie van de verordeningen nrs. 2086/97 (GN, editie
  1998) en 2261/981998 (GN, editie 1999)).

 • Het product is een geprefabriceerde cabine, samengesteld uit panelen van gelakt rood
  cederhout, die door middel van een kliksysteem ter plaatse kan worden gemonteerd. De
  cabine is verkrijgbaar in verschillende afmetingen; rechthoekig of vierkant of als
  hoekmodel. De cabine is voorzien van een of meerdere ramen, verstelbare pootjes, een
  beschermrooster en een toegangsdeur met veiligheidsglas waarnaast zich een digitaal
  controlepaneel bevindt met daarop bedieningsorganen zoals een tijdklok en een
  temperatuurregelaar. In de cabine bevinden zich een of meerdere bankjes, een aantal
  infraroodverwarmingselementen, een thermometer, een leeslamp, en verder optioneel een
  handdoekenrek, een geluidsinstallatie, een sterrenhemel en een ruggesteun. Van de
  cabine is een medische uitvoering verkrijgbaar die onder meer is voorzien van een
  alarmsysteem en een systeem ter voorkoming van storing op ziekenhuisapparatuur. De
  infraroodverwarmingselementen zijn zogeheten incoloy stralingselementen, bestaande
  uit nikkel en ijzer en voorzien van een coating. De elementen produceren lange golf
  infraroodstraling en bereiken een manteltemperatuur van maximaal 140 graden Celsius.
  De verkoopprijs van een infraroodcabine varieert van circa drieduizend euro tot circa
  zesduizend euro inclusief omzetbelasting.

 • Met inachtneming van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese
  Gemeenschappen van 16 september 2004, nr. C-396/02, gewezen naar aanleiding van
  prejudiciële vragen van de Douanekamer, oordeelt de Douanekamer dat Verordening (EEG)
  nr. 396/92 geen belemmering vormt voor de indeling van de ingevoerde minitracs onder
  post 8704 1019 van het Gemeenschappelijk douanetarief (GDT). De minitracs moeten
  onder voornoemde post worden ingedeeld. De Douanekamer verklaart het beroep van
  belanghebbende gegrond.

 • Het artikel is een rechthoekige lap van geweven textielstof, geïmpregneerd met inkt-
  en waterafstotend middel en voorzien van antistatische strepen van geleidend
  materiaal. Het product is ontwikkeld en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
  in een offsetdrukmachine. De antistatische strepen vormen niet het wezenlijke kenmerk
  van het product, en impregneren brengt niet mee dat het karakter van textielstof
  verloren gaat. Het artikel moet worden beschouwd als artikel van textielstof voor
  technisch gebruik als bedoeld bij post 5911 9090 van het Gemeenschappelijk
  douanetarief (GDT). Aldus de Douanekamer van het Gerechtshof Amsterdam.