Jurisprudentie

 • Als niet vaststaat waar de goederen zijn onttrokken moet gehandeld worden volgens de
  regels van de staat waar de goederen onder de regeling zijn geplaatst.

 • Goederen die onder extern douanevervoer zijn geplaatst blijken bij het afbreken van
  de lading niet allemaal aanwezig; belanghebbende moet aantonen dat ze dan ook niet
  onder de regeling zijn geplaatst. De opgelegde boete is volgens de Douanekamer
  onterecht gezien de werkomstandigheden op Schiphol.

 • Het Finanzgericht Düsseldorf heeft op 13 oktober 2004 in het geding tussen Possehl
  Erzkontor GmbH en Hauptzollamt Duisburg, het Hof van Justitie van de Europese
  Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag (zaak
  C-445/04):

 • Een product in de vorm van niet-gebakken gedroogde vellen, verkregen uit rijstmeel,
  water en zout, moet worden ingedeeld onder post 1905 9020. Nu zowel belanghebbende
  als de douane zich voor wat betreft de tariefindeling van dit soort producten lange
  tijd heeft vergist, moet navordering achterwege blijven. Aldus de Douanekamer.

 • De Douanekamer komt tot het oordeel dat de 691 kartons sigaretten wederrechtelijk uit
  de vrachtwagen zijn gelost nadat de douaneverzegeling was verbroken. Dit heeft tot
  gevolg gehad dat de douane de toegang tot en de controle op de sigaretten is
  verloren. Dit brengt met zich dat de sigaretten in Nederland aan het douanetoezicht
  zijn onttrokken in de zin van art. 203, eerste lid, CDW. Het verbreken van de
  satellietverbinding met de vrachtwagen kan niet als een onttrekking als bedoeld in
  voormeld arrest van het Hof van Justitie worden aangemerkt.