Jurisprudentie

 • De vergissing van verweerder heeft volgens eiseres bestaan in het verzuim om in de
  vergunning BOD te vermelden dat de daarin genoemde hoeveelheid een maximumhoeveelheid
  voor een periode van drie jaren betreft. Het door eiseres gestelde nalaten van de
  douaneautoriteiten levert naar het oordeel van de rechtbank geen actieve gedraging
  zodat geen sprake is van een vergissing van de douaneautoriteiten. De Rechtbank
  Noord-Holland heeft op 18 december 2018 in zaaknr. HAA 17/1593 geoordeeld dat, nu
  vaststaat dat eiseres meer goederen onder haar vergunning BOD heeft geplaatst dan
  waarvoor die vergunning is afgegeven, voor die goederen niet is voldaan aan de
  voorwaarden voor het plaatsen onder de douaneregeling. Het beroep wordt ongegrond
  verklaard.

 • In geschil is of terecht is overgegaan tot boeking achteraf van het antidumpingrecht
  en het compenserend recht. In het bijzonder is in geschil of is gebleken dat de
  zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaak
  onder nr. HAA 16/2612 op 03 mei 2018 geoordeeld dat ter zake van het aantonen dat de
  goederen de Chinese oorsprong hebben, verweerder niet aan de op hem rustende
  bewijslast heeft voldaan, en dient het beroep gegrond te worden verklaard.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 juli 2018 in de zaaknummers HAA 16/3923 tot en
  met HAA 16/3926 uitspraak gedaan met betrekking tot de ontvankelijkheid
  bezwaarschrift en douaneschuldenaar in verband met onttrekking en het douanetoezicht
  doordat bevroren knoflook meerdere malen werd gebruikt voor de aanzuivering van
  T1-documenten voor verse knoflook.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in zaaknummer HAA 16/1629 op 3 mei 2018 vastgesteld
  dat uit een rapport van OLAF blijkt dat significante aantallen zonnepanelen van
  Chinese oorsprong zijn binnengebracht in de Free Trade Zone te Taiwan, dat geen
  enkele be- of verwerking is toegestaan in de Free Trade Zone en dat doorvoer van
  zonnepanelen via de Free Trade Zone wel is toegestaan. Op basis van deze bevindingen
  is geconcludeerd dat de werkelijke oorsprong van de onderhavige zonnepanelen China
  is.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in zaaknummer HAA 16/2435 op 3 mei 2018 vastgesteld
  dat uit een rapport van OLAF blijkt dat is vastgesteld dat significante aantallen
  zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn binnengebracht in de Free Trade Zone te
  Taiwan, dat geen enkele be- of verwerking is toegestaan in de Free Trade Zone en dat
  doorvoer van zonnepanelen via de Free Trade Zone wel is toegestaan. Op basis van deze
  bevindingen is geconcludeerd dat de werkelijke oorsprong van de in de navordering
  betrokken 2.128 zonnepanelen China is.