Jurisprudentie

 • In de zaak C-775/19 5th AVENUE Products Trading is het Hof van Justitie verzocht de
  prejudiciële vragen te beantwoorden betreffende betalingen die de koper van een goed
  gedurende vier jaar, eens per jaar, naargelang van zijn verkoopopbrengst bovenop de
  betaling van de koopprijs verricht om dat goed in een bepaald gebied, in alle
  opzichten voor het eerst, als enige en over een lange periode te mogen verkopen. De
  vraag is in hoeverre deze moeten worden aangemerkt als royalty’s en licentierechten.

 • In de zaak C-772/19 Bartosch Airport Supply Services is het Hof van Justitie gevraagd
  de prejudiciële vraag te beantwoorden in hoeverre post 87.05 van de gecombineerde
  nomenclatuur aldus moet worden uitgelegd dat stangloze motorvoertuigen met een van
  een riemspanningsmeter voorziene hijslier om vliegtuigen te trekken en met een
  elektrohydraulische hefinrichting om vliegtuigen voort te duwen, onder deze post
  vallen

 • Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 12 februari 2020 in de zaak AUA201903144
  geoordeeld ter zake van een In geschil in hoeverre de teruggaaf van invoerrechten
  terecht ten name van belanghebbende is gesteld. Zowel de importeur als de aangever
  zijn ‘belanghebbende’. Dit brengt mee dat belanghebbende als aangever gerechtigd is
  teruggaaf van invoerrechten te vorderen. Nu belanghebbende rechtmatig teruggaaf heeft
  gevorderd, heeft de Inspecteur de teruggaaf van invoerrechten terecht ten name van
  belanghebbende gesteld.

 • Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 12 februari 2020 in de zaak AUA201903144
  geoordeeld ter zake van een In geschil in hoeverre de teruggaaf van invoerrechten
  terecht ten name van belanghebbende is gesteld. Zowel de importeur als de aangever
  zijn ‘belanghebbende’. Dit brengt mee dat belanghebbende als aangever gerechtigd is
  teruggaaf van invoerrechten te vorderen. Nu belanghebbende rechtmatig teruggaaf heeft
  gevorderd, heeft de Inspecteur de teruggaaf van invoerrechten terecht ten name van
  belanghebbende gesteld.

 • Belanghebbende heeft een partij industriële koeltorens ingevoerd. De vraag is onder
  welke tariefindeling de koeltorens vallen. Belanghebbende betoogt dat de koeltorens
  bestemd zijn om gezamenlijk met chillers een koelfunctie te verrichten, dat chillers
  vallen onder post 84.15 en dat de koeltoerens op grond van de indelingsregels van het
  Geharmoniseerd Systeem dan ook vallen onder post 84.15. Het Gemeenschappelijk Hof van
  Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  heeft op 12 februari in de zaak onder nummer AUA201900090 geoordeeld dat chillers
  onder post 84.18 vallen. De vraag of de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de
  chillers een koelfunctie te verrichten, behoeft dan geen beantwoording meer. Ook de
  vraag of de koeltorens onder het begunstigend beleid vallen, behoeft dan niet te
  worden beantwoord. Het beroep is ongegrond.