Jurisprudentie

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 9 juli 2021 uitspraak gedaan in zaaknr. HAA 19/4701 ter zake van de indeling van bevroren mandarijnenpartjes (oorsprong China). De partjes zijn voor het invriezen d.m.v. een chemische behandeling ontvliesd. Het verwijderen van de vliesjes kan niet als een wijze van bereiden worden aangemerkt.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 6 juli 2021 zaaknummers: HAA 18/5417, HAA 18/5418 en HAA 18/5419 geoordeeld dat BTI’s die waren afgegeven voor een automatisch bankloket ten onrechte zijn ingetrokken. Producten bezitten in technische en mechanische zin kenmerken en eigenschappen om als automatisch bankloket door te gaan.

  • Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑362/20 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing die ziet op uitlegging van de antidumpingmaatregelen op gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Thailand en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Indonesië. Volgens het Hof zijn de bij deze verordeningen ingestelde voorlopige en definitieve antidumpingrechten eveneens van toepassing zijn op gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van nodulair gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit China.

  • De Rechtbank Noord-Holland komt op 4 juni 2021 in zaaknummer HAA 19/75 tot de conclusie dat eiseres recht heeft op toepassing van de vrijstelling en verweerder dan ook ten onrechte de aanvraag om terugbetaling heeft afgewezen. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak op bezwaar zal worden vernietigd. De rechtbank draagt verweerder op binnen vier weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van deze uitspraak opnieuw een beslissing te nemen.

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 7 juni 2021 in de zaaknummers: HAA 19/697 en HAA 19/698 geoordeeld dat de verzoeken om terugbetaling terecht zijn afgewezen. Eiser heeft niet aangetoond dat de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten. De rechtbank toetst het standpunt van de belastingdienst inzake artikel 124 van het DWU marginaal.