Jurisprudentie

  • In het onderhavige geding (zaaknummer C-788/21) gaat het om de vraag of een speciaal transportsysteem voor het vervoer van buizen (TubeLock) voor de toepassing van het douanetarief ingedeeld dient te worden als een werk van aluminium van post 76.16 of als een container onder post 86.09.

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 februari 2022 in de zaaknummers 20/00353 en 20/00372 geoordeeld met betrekking tot algemene indelingsregel 2a van de GN ter zake van de indeling van goederen als zodanig of als goederen in niet-gemonteerde staat. Het Hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de uitlegging van indelingsregel 2a, meer in het bijzonder van het criterium dat de goederen tegelijkertijd moeten worden aangeboden.

  • Op 2 februari 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland in zaaknummer HAA 18/706 ter zake van de heffing van antidumpingrechten geoordeeld dat de zonnepanelen geen be- of verwerking hebben ondergaan in Maleisië. De niet-preferentiële oorsprong van de zonnepanelen is China. Het beroep van eiseres op het vertrouwensbeginsel en/of artikel 220, lid 2, onder b, CDW slaagt niet. Eiseres dient in een separate procedure een verzoek om kwijtschelding of terugbetaling te doen. De UTB wordt verminderd, aangezien het tarief van antidumpingrechten niet 53,4% maar 41,3% bedraagt. Het beroep is gegrond.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 2 februari 2022 in zaaknummer HAA 18/707 ter zake van antidumpingrechten geoordeeld dat de niet-preferentiële oorsprong van de zonnepanelen is, net als de niet-preferentiële oorsprong van de zonnecellen, China. Het beroep van eiseres op het vertrouwensbeginsel en/of artikel 220, lid 2, onder b, CDW slaagt niet. Eiseres dient in een separate procedure een verzoek om kwijtschelding of terugbetaling te doen. Aan vermindering van de UTB wordt niet toegekomen. Niet gebleken is dat de zonnepanelen afkomstig zijn van een andere producent. Het beroep is ongegrond.

  • Belanghebbende bepleit de indeling van reflectoren in GN-code 8716 9090 (andere delen van aanhangwagens). De inspecteur bepleit GN-code 3926 9097 90 (andere artikelen van kunststof). Het Hof heeft op 24 juni 2021 in de zaak onder nummer 20/00599 o.m. geoordeeld dat de omstandigheid dat de reflectoren ook op aanhangwagens worden aangebracht niet betekent dat de reflectoren als deel van een aanhangwagen worden gekwalificeerd, nu zij niet noodzakelijk zijn voor de mechanisch werking van een aanhanger. De inspecteur krijgt gelijk.