Aanlanding of overlading van visserijproducten

Er zijn nieuwe lijsten gepubliceerd van havens waar vissersvaartuigen van derde
landen activiteiten op het gebied van aanlanding of overlading van visserijproducten
mogen verrichten en van bevoegde autoriteiten van lidstaten.