Aanpassing NVWA procedure D-controle producten van dierlijke oorsprong die worden aangeboden bij een Nederlandse Buitengrens Inspectie Post (BIP)

Verordening (EU) 2017/625 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 zijn op 14 december
2019 in werking getreden.

Deze verordeningen maken het noodzakelijk de NVWA procedure rond de werkwijze voor
het uitvoeren van een documentencontrole voor producten van dierlijke oorsprong die
worden aangeboden bij een Nederlandse Buitengrens Inspectie Post (BIP) te wijzigen.