Aanpassingen in de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

Voor verschillende producten worden de meer uitgebreide officiële controles die
moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van
niet-dierlijke oorsprong zoals genoemd in de lijst van bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 669/2009, aangepast.