Aanwijzing van grenscontroleposten en controlepunten voor dieren, dierlijke producten, levensmiddelen en fyto door de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Op 29 juli is in de Staatscourant het Besluit van de Inspecteur-Generaal van
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (namens de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en de Minister voor Medische Zorg) gepubliceerd, tot aanwijzing
van grenscontroleposten en controlepunten voor dieren, dierlijke producten,
levensmiddelen en fyto.