Antidumping – bericht inleiding procedure vetzuur uit Indonesië

In PbEU C482 van 30 november 2021 heeft de Commissie een bericht gepubliceerd met betrekking tot de inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van vetzuur van oorsprong uit Indonesië.