Antidumping – instelling definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen uit Rusland, Korea en Maleisië

In PbEU L 99 van 10 april 2019 heeft de Commissie de Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/566 van 9 april 2019 bekendgemaakt. Deze verordening betreft de instelling
van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen van
oorsprong uit de Russische Federatie, de Republiek Korea en Maleisië naar aanleiding
van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen en tot
beëindiging van het onderzoek betreffende de invoer van hetzelfde product van
oorsprong uit de Republiek Turkije