Antidumping – wijziging maatregelen op rijwielen uit China en diverse andere landen

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/57 van 14 januari 2022 heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1379. Deze verordening betreft de instelling van een definitief antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot rijwielen verzonden vanuit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka, Tunesië, Cambodja, Pakistan en de Filipijnen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen.