Antidumping – wijziging maatregelen op wijnsteenzuur uit China

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/56 van 14 januari 2022 (PbEU L 10 van 17 januari 2022) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/921. Deze verordening ziet op de instelling van een definitief antidumpingrecht op wijnsteenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China.