Antidumping - bericht naamsverandering onderneming invoer van bepaalde gewalste platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal uit onder meer Japan

In PbEU C 133 van 10 april 2019 is een bericht gepubliceerd betreffende de
antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde gewalste
platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal van oorsprong uit onder
meer Japan. Het betreft de naamswijziging van een onderneming waarop het
antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen van
toepassing is