Antidumping en antisubsidie – opening onderzoek vrijstelling maatregelen biodiesel uit Canada

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2157 van 6 december 2021 (PbEU L 436 van 7 december 2021) heeft de Commissie de opening van een nieuw onderzoek bekendgemaakt met het oog op het bepalen van de mogelijkheid om vrijstelling van die maatregelen te verlenen aan één Canadese producent-exporteur, tot intrekking van het antidumpingrecht met betrekking tot de invoer van die producent-exporteur en tot registratie van de invoer van die producent-exporteur. Het onderzoek betreft de maatregelen die zijn vastgesteld bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2021/1266 en (EU) 2021/1267 tot verlenging van het definitieve antidumpingrecht respectievelijk het definitieve compenserende recht op uit Canada verzonden biodiesel, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Canada.