Antidumping - instelling definitief antidumpingrecht op bepaald corrosiebestendig staal uit China

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 van 7 februari 2018 heeft de Commissie de
instelling bekendgemaakt van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve
inning van het voorlopige recht op bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit
de Volksrepubliek China.