Antidumping - voorlopig antidumpingrecht mengsels ureum en ammoniumnitraat uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/576 van 10 april 2019 (PbEU L 100 van
11 april 2019) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een voorlopig
antidumpingrecht betreffende de invoer van mengsels van ureum en ammoniumnitraat van
oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika.