Antidumping - vrijstellingen maatregelen op bepaalde delen van rijwielen uit China

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/676 van 18 mei 2020 (PbEU L 158 van 20 mei
2020) heeft de Commissie een bericht geubliceerd ter zake van vrijstellingen van het
uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde delen van rijwielen van oorsprong uit de
Volksrepubliek China uit hoofde van Verordening (EG) nr. 88/97. Het betreft een
Nederlands rijwielassemblagebedrijf dat van het uitgebreide recht wordt vrijgesteld.