Antisubsidie – instelling definitieve maatregelen continuglasvezelproducten van oorsprong uit Egypte

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/870 van 24 juni 2020 (PbEU L 201 van 25
juni 2020) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een definitief
compenserend recht en tot definitieve inning van het voorlopig compenserend recht op
de invoer van continuglasvezelproducten van oorsprong uit Egypte en tot heffing van
een definitief compenserend recht op de geregistreerde invoer van
continuglasvezelproducten van oorsprong uit Egypte.