Antisubsidie – wijziging maatregelen bepaalde regenboogforel van oorsprong uit Turkije

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/658 van 15 mei 2020 (PbEU L 155 van 18
mei 2020) heeft de Commissie een wijziging gepubliceerd van Uitvoeringsverordening
(EU) 2015/309 tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve
inning van het voorlopige recht op bepaalde regenboogforel van oorsprong uit Turkije
naar aanleiding van een tussentijds nieuw onderzoek.