Antisubsidie - wijziging bericht inleiding procedure invoer continuglasvezelproducten uit Egypte

In PbEU C 48 van 12 februari 2020 is het bericht gepubliceerd dat ziet op de
wijziging van het bericht van inleiding van een antisubsidie procedure betreffende de
invoer van continuglasvezelproducten van oorsprong uit Egypte.