Beëindiging systeem van toezicht achteraf voor bepaalde ijzer- en staalproducten

Met ingang van 4 februari 2004 is het bij Verordening (EG) nr. 1695/2002 vastgestelde
systeem van toezicht achteraf beëindigd.