Bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

Er is een entiteit geschrapt van de lijst van personen en entiteiten waarvan de
tegoeden en economische middelen zijn bevroren