Beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren; bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

De maatregelen voor Oekraïne zijn verlengd; er is wijziging gebracht in de lijst van
overheidsinstellingen, -ondernemingen en -agentschappen, natuurlijke personen,
rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige regering van Irak, waarvan de
tegoeden en economische middelen zijn bevroren.