Beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

De gegevens met betrekking tot een persoon die aan beperkende maatregelen onderworpen
is, zijn geactualiseerd.