Commissie publiceert bericht EU-portaal voor marktdeelnemers douane

Op 1 oktober 2019 heeft de Europese Commissie het EU Customs Trader Portal
gelanceerd, een elektronisch toegangspunt tot een aantal EU-douanesystemen. Vanaf
deze datum moeten aanvragen voor Bindende Tariefinlichtingen op elektronische wijze
worden ingediend.