Communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

De Commissie heeft besloten tot stopzetting van de stappen ten aanzien van Thailand
in verband met de taken die het krachtens internationaal recht als vlaggen-, haven-,
kust- of marktstaat dient te vervullen wat betreft de te ondernemen actie om
IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.