In de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen in Noorwegen

Noorwegen wordt van bepaalde verplichtingen vrijgesteld.