Diergezondheids- en certificeringsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van waterdieren

Met een nieuwe EU-Verordening, ter aanvulling van Verordening (EU) 2016/429, worden
nu aanvullende regels voor de verplaatsing van waterdieren en producten van dierlijke
oorsprong daarvan vastgesteld.