Diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zuivelproducten in houdbare samengestelde producten

Bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie bevat een model van de particuliere verklaring van de exploitant die houdbare samengestelde producten in de Unie binnenbrengt. Dat model wordt nu aangepast om rekening te houden met de voorschriften met betrekking tot risicobeperkende behandelingen voor zuivelproducten.