Diverse sancties

Er is wijziging gebracht in de lijsten met personen, entiteiten, vaartuigen waarvoor
beperkende maatregelen gelden.