Eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten (rectificatie)

In Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie worden eenvormige praktische regelingen vastgelegd voor de uitvoering van officiële controles en maatregelen met betrekking tot de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Deze verordening wordt nu gerectificeerd ten aanzien van de officiële controles op visserijproducten.