In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Een aantal stoffen mag niet langer worden gebruikt en is aan beperkingen/verboden
onderworpen.