Gewijzigde invoervoorwaarden voor dieren en voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten

De lijsten van voor invoer van dieren en dierlijke producten toegestane derde landen worden nu onder meer gewijzigd in verband met de residu status van bepaalde landen en de epidemiologische situatie op het grondgebied van bepaalde landen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI). Tevens worden sommige modellen van de bij invoer voorgeschreven gezondheidscertificaten aangepast.