Hoge Raad - beroepen in cassatie ongegrond met betrekking tot antidumping (1)

In de zaak 15/00871 heeft het Gerechtshof Amsterdam op 6 december 2016 geoordeeld dat
in de dossierstukken voldoende steun kon worden gevonden voor de stelling van de
inspecteur dat een deel van het silicium uit China via Taiwan ongewijzigd was
doorgevoerd naar Europa. De Hoge Raad heeft op 13 april 2018 geoordeeld dat het
middel niet tot cassatie kan leiden en verklaart beide beroepen in cassatie
ongegrond.