Hoge Raad - beroepen in cassatie ongegrond met betrekking tot antidumping (2)

In de gevoegde zaken 15/00872 tot en met 15/008741 heeft het Gerechtshof Amsterdam op
6 december 2016 geoordeeld dat in de dossierstukken voldoende steun kon worden
gevonden voor de stelling van de inspecteur dat een deel van het silicium uit China
via Taiwan ongewijzigd was doorgevoerd naar Europa. De Hoge Raad heeft op 13 april
2018 geoordeeld dat het middel niet tot cassatie kan leiden en verklaart beide
beroepen in cassatie ongegrond