Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Er is wijziging gebracht in de data van naleving van de nieuwe regels voor de
indiening van informatie betreffende de respons in noodgevallen met betrekking tot de
gezondheid en voor de opname van een “unieke formule-identificatie” in de aanvullende
informatie op het etiket van een gevaarlijk mengsel.