Invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine, smaakgevende ingewanden en gesmolten vet

Egypte wordt toegevoegd aan de lijst van derde landen waaruit gelatine niet bestemd
voor menselijke consumptie in de Unie mag worden ingevoerd en de lijst van derde
landen die voor de invoer van smaakgevende ingewanden niet bestemd voor menselijke
consumptie in aanmerking komen wordt in overeenstemming gebracht met de lijst van
derde landen waaruit vlees van vrij wild voor menselijke consumptie mag worden
ingevoerd.

Daarnaast wordt de invoer toegestaan van gesmolten vet niet bestemd voor menselijke
consumptie voor gebruik in nieuwe alternatieve methode aangezien het gebruik van
dezelfde materialen in de Unie is toegestaan.